Дело T-274/12: Иск, предявен на 15 юни 2012 г. — Alfastar Benelux/Съвет