Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 18. septembra 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39824 – Nákladné vozidlá Spravodajca: Írsko 2020/C 216/04