Avaliku Teenistuse Kohtu otsus (kolmas koda), 30. jaanuar 2013. # Patrizia De Luca versus Euroopa Komisjon. # Avalik teenistus - Ametnikud. # Kohtuasi F-20/06 RENV. TITJUR De Luca vs. komisjon