75/578/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1975 tot machtiging van het Groothertogdom Luxemburg om de handel in zaaizaad van bepaalde rassen van landbouwgewassen te beperken (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)