Kommissionens yttrande av den 15 oktober 2009 med tillämpning av artikel 7 i rådets direktiv 89/686/EEG när det gäller de polska myndigheternas förbud mot skyddskläder för motorcyklister, BF motorcycle hardwear , med islagsskydd av typen Tested PR (Text av betydelse för EES)