Mnenje Komisije z dne 15. oktobra 2009 o uporabi člena 7 Direktive Sveta 89/686/EGS glede ukrepa prepovedi, ki so ga sprejeli poljski organi v zvezi z zaščitno obleko za motoriste, in sicer znamke BF motorcycle hardwear , s ščitniki proti udarcem vrste Tested PR (Besedilo velja za EGP)