Stanovisko Komisie z 15. októbra 2009 k uplatňovaniu článku 7 smernice Rady 89/686/EHS, pokiaľ ide o zákaz vydaný poľskými orgánmi v súvislosti s predajom ochranného odevu pre motocyklistov – BF motorcycle hardwear s chráničmi pred nárazom typu Tested PR (Text s významom pre EHP)