Komisijas atzinums ( 2009. gada 15. oktobris ), piemērojot Padomes Direktīvas 89/686/EEK 7. pantu Polijas iestāžu pieņemtajam aizliegumam attiecībā uz motociklistu aizsargtērpiem BF motorcycle hardwear ar prettrieciena protektoriem, tips Tested PR (Dokuments attiecas uz EEZ)