2009 m. spalio 15 d. Komisijos nuomonė, pateikta, taikant Tarybos direktyvos 89/686/EEB 7 straipsnį, dėl draudžiamosios priemonės, kurią Lenkijos valdžios institucijos nustatė motociklininkų apsauginiams drabužiams BF motorcycle hardwear su Tested PR tipo apsaugomis (Tekstas svarbus EEE)