Komission lausunto, annettu 15 päivänä lokakuuta 2009 , neuvoston direktiivin 89/686/ETY 7 artiklan soveltamisesta Puolan viranomaisten toteuttamaan BF motorcycle hardwear -merkkisiä, Tested PR -tyyppisillä iskusuojuksilla varustettuja moottoripyöräilijän suojavaatteita koskevaan kieltotoimenpiteeseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)