Komisjoni arvamus, 15. oktoober 2009 , nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artikli 7 kohaldamise kohta seoses Poola ametiasutuste kehtestatud keeluga mootorratturite kaitseriietuse BF motorcycle hardwear suhtes, millel on Tested PR -tüüpi löögikaitse (EMPs kohaldatav tekst)