Kohtuasi C-604/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 30. mai 2013 aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia n °12 de Madrid — Hispaania eelotsusetaotlus) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. versus Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Direktiiv 2004/39/EÜ — Finantsinstrumentide turg — Artikkel 19 — Äritegevuse kohustused klientidele investeerimisteenuse osutamisel — Investeerimisnõustamine — Muud investeerimisteenused — Kohustus hinnata osutatud teenuse sobivust ja asjakohasust — Selle kohustuse täitmata jätmise lepingulised tagajärjed — Finantstoote osana pakutav investeerimisteenus — Vahetuslepingud ( „swaps” ), mille eesmärk on pakkuda kaitset finantstoodetega seotud intressimäärade muutumise eest)