Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Малдиви относно някои аспекти на авиационните услуги