Rådets afgørelse (EU) 2019/1908 af 8. november 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet for Handel med Varer under WTO, for så vidt angår forretningsordenen for handelslettelsesudvalget