Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2021 m. sausio 18 d. 2021/C 20/03