2016 m. spalio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/1857 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2016/001 FI/Microsoft“)