Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7486 — Ingram Micro/ANOV Expansion) Текст от значение за ЕИП