Sprawa T-44/20: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2020 r.– Chanel / EUIPO – Huawei Technologies (Przedstawienie koła zawierającego dwie przeplatające się krzywe)