Дело T-44/20: Жалба, подадена на 27 януари 2020 г. — Chanel/EUIPO — Huawei Technologies (Изображение на кръг, съдържащ две преплетени криви)