Komisjoni määrus (EÜ) nr 539/2008, 16. juuni 2008 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril