Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2008 af 16. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager