Lieta T-599/20: Prasība, kas celta 2020. gada 22. septembrī – YG/Komisija