Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1020, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, eurooppalaisen luokituksen taitojen, osaamisen ja ammattien luettelon hyväksymisestä ja päivittämisestä Eures-järjestelmän yhteisen tietoteknisen järjestelmän kautta tapahtuvaa automatisoitua yhteensaattamista varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)