Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 44, lid 5, van Verordening (EU) nr. 528/2012 in de tweede helft van 2019 2020/C 308/04 Subcomite I betreffende het vrije verkeer van goederen Te noteren door het Gemengd Comité van de EER