2006/917/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 , kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení katarální horečky ovcí ve Francii v letech 2004 a 2005 (oznámeno pod číslem K(2006) 6382)