Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 117, 2011