Predlog sklep Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi slednje pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda