Tarybos rekomendacija (ES) 2021/767 2021 m. gegužės 6 d. kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo