Cauza C-723/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgia) — Lies Craeynest și alții/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Trimitere preliminară — Directiva 2008/50/CE — Articolele 6, 7, 13 și 23 — Anexa III — Evaluarea calității aerului — Criterii care permit să se constate o depășire a valorilor-limită pentru dioxid de azot — Măsurători efectuate cu ajutorul punctelor fixe de prelevare — Alegerea locațiilor adecvate — Interpretarea valorilor măsurate la punctele de prelevare — Obligațiile statelor membre — Control jurisdicțional — Intensitatea controlului — Competența de a adresa somații)