Kommissionens yttrande av den 14 oktober 2019 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från avvecklingen och nedmonteringen av kärnkraftverket Philippsburg KKP-2 i den tyska delstaten Baden-Württemberg (Endast den tyska texten är giltig)2019/C 351/03