Mišljenje Komisije оd 14. listopada 2019. o planu odlaganja radioaktivnog otpada nastalog razgradnjom i rastavljanjem nuklearne elektrane Philippsburg KKP-2 u pokrajini Baden-Württemberg, Njemačka (Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)2019/C 351/03