Становище на Комисията от 14 октомври 2019 година относно плана за погребване на радиоактивни отпадъци, възникнали при извеждането от експлоатация и демонтирането на атомната електроцентрала Philippsburg KKP-2, намираща се в провинция Баден-Вюртемберг, Германия (само текстът на немски език е автентичен)2019/C 351/03