Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 271, 2011