Věc T-439/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Mantovani v. Parlament