Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Wytyczne UE w zakresie wsparcia projektowania i reformowania polityki gruntowej w krajach rozwijających się [SEC(2004) 1289]