ETA:n sekakomitean päätös N:o 209/2017, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2019/1618]