Mål T-732/20: Överklagande ingett den 16 december 2020 – Freundlieb mot EUIPO (CRYSTAL)