Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Komité, der er oprettet ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side, for så vidt angår ændring af aftalens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoder for administrativt samarbejde