Postanowienie Prezesa Sądu pierwszej instancji z dnia 27 stycznia 2009 r.