Nõukogu 28. novembri 2006 . aasta otsuse 2006/930/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) sõlmimise kohta) parandus ( ELT L 355, 15.12.2006 )