Komission suositus (EU) 2019/794, annettu 15 päivänä toukokuuta 2019, koordinoidusta valvontasuunnitelmasta elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista siirtyvien tiettyjen aineiden esiintyvyyden määrittämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 3519) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)