Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ουγγαρία σε εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2018.