Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1992 annettu 2 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)