Rådets forordning (EØF) nr. 1736/79 af 3. august 1979 om rentegodtgørelse ved visse lån, ydet inden for rammerne af Det europæiske monetære System