C-853/19. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2020. július 2-i végzése (az Okresný súd Poprad [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IM kontra Sting Reality s.r.o. (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 99. cikke – Fogyasztóvédelem – 2005/29/EK irányelv – Vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai – 8. és 9. cikk – Agresszív kereskedelmi gyakorlatok – 93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek – Egyedileg megtárgyalt feltétel – A nemzeti bíróság jogkörei)