ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 3/2020 (2020. gada 22. decembris), ar ko pagarina Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) valdes locekļu pilnvaru termiņu [2021/20]