A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer- és takarmányjogi, valamint állategészségügyi és állatjóléti szabályoknak való megfelelés ellenőrzésének biztosítása érdekében a tagállamokban (2014–2016 között) végzett hatósági ellenőrzések általános működéséről