Asia F-26/15: Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.11.2015 – FH v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Asettautumiskorvaus — Henkilöstösääntöjen VII liitteen 5 artiklan 2 kohta — Siirto toiseen työpaikkaan — Henkilöstösääntöjen VII liitteen 5 artiklan 4 kohdan viimeinen virke — Asettautumiskorvauksen epääminen siinä tapauksessa, että virkamiehellä on oikeus kotitalouslisään siinä paikassa, jossa hänen perheensä asuu — Edellytys, jonka mukaan virkamiehen on asettauduttava siirtopaikkaan perheensä kanssa — Puolisoiden tosiasiallinen ero — Seuraukset — Henkilöstösääntöjen VII liitteen 5 artiklan 4 kohdan viimeisen virkkeen soveltumattomuus)