Vec C-502/18: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 11. júla 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Městský soud v Praze — Česká republika) — CS a i./České aerolinie a.s. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Doprava — Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 1 písm. c) — Článok 7 ods. 1 — Právo na náhradu — Let s priamymi prípojmi — Let pozostávajúci z dvoch letov prevádzkovaných rôznymi leteckými dopravcami — Veľké meškanie pri druhom lete s miestami odletu a príletu mimo Európskej únie prevádzkovanom dopravcom so sídlom v tretej krajine)