Cauza C-502/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 11 iulie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Městský soud v Praze — Republica Cehă) — CS și alții/České aerolinie a.s. (Trimitere preliminară — Transport — Norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolul 5 alineatul (1) litera (c) — Articolul 7 alineatul (1) — Drept la despăgubire — Zbor cu legătură directă — Zbor alcătuit din două zboruri efectuate de operatori de transport aerian diferiți — Întârziere prelungită intervenită cu ocazia celui de al doilea zbor care are punctele de plecare și de sosire în afara Uniunii și care este efectuat de un operator de transport stabilit într-o țară terță)